שו"ת אבני נזר - בינוני - ד"כ

Save 18%
filler

Price:
$80 $97.50

Description

סט "שו"ת אבני נזר" לאדמו"ר מסוכאטשוב. הספר מסודר לפי ארבעת חלקי השולחן ערוך, ומוכיח את גאונותו של המחבר ואת בקיאותו הרבה בכל חלקי התורה. 
מהדורה חדשה של שו"ת אבני נזר באותיות מאירות עיניים מוגהת ומתוקנת מטעויות הדפוס, בתוספת אלפי ציונים ומקורות לש"ס ופוסקים,, ציונים והקבלות לדברי האבני נזר במקומות אחאחרים, ובצירוף ספר המפתח -  מפתח נושאים מפורט, ומפתח על סדר תלמוד בבלי וירושלמי , שולחן ערוך, ראשונים ואחרונים. 

Shaalos U’Teshuvos Avnei Nezer - 4 Volume Set - Medium Size

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed