שו"ת בית הלוי - עוז והדר - ב"כ

Save 10%
Oz VehadarSKU: 210000000796
filler

Price:
$33.25 $37

Description

Sheilos U'Teshuvos Bais Halevi - Oiz Vehadar - 2 vol.

שו"ת בית הלוי - עוז והדר (2 כרכים) שו"ת בית הלוי, לרבי יוסף דב הלוי סולובייצ'יק, במהדורת עוז והדר עם אותיות מרובועות מאירות עיניים, עבר הגהה מדוקדקת, תוקנו אלפי טעויות ונוספו מראי מקומות, השמטות ממהדורות קודמות, דרושיו של רבינו בענייני ברית בית הבתרים, ברכות יעקב, צדקה ועוד הרבה דרושים יפים.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

You may also like

Recently viewed