שו"ת מהרלב"ח - יריד הספרים

Save 14%
filler

Price:
$47.50 $55

Description

Shut Maharalbach - Yerid HaSeforim

שאלות ותשובות לרבנו הגדול מרנא ורבנא רבי לוי אבן חביב בן רבי יעקב אבן חביב

מהדורה מתוקנת מוגהת על פי הדפוס הראשון ועל פי כתבי יד עם מבוא, ציונים הערות והחזרת מאות השמטות מן הדפוס הראשון

ערך והתקין שלמה זלמן ב"ר שלום הבלין

הוצאת יריד הספרים

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed