שיח שלמה - דרשות ר' שלמה ברעוודא - מועדים

Save 11%
ר' שלמה ברעוודהSKU: 210000031689
filler

Price:
$28 $31.50

Description

דרשות רבי שלמה ברעוודה זצ"ל

היה זה כאשר הגה"צ רבי שלמה ברעוודה זצ"ל ליווה את מרן המשגיח רבי יחזקאל לוינשטיין זצ"ל במדרגות ישיבת פוניבז ' אגב שיחה. לפתע נעצר המשגיח על מקומו, נופף באצבעו הטהורה לעומת רבי שלמה והפטיר לעברו: "דע לך שכל ימיך עליך לומר דברי מוסר ברבים. אוי ואבוי לך אם תפסיק! אפילו אם אנשים יאטמו אוזניהם ולא יאבו לשמוע אותך, קח ילדים קטנים ודבר בפניהם.

העיקר שלא תחדל מלעורר את לבבות עם ישראל!" בחזרתו מאנגליה לארץ הקודש, נכנסו כמה אברכים למרן בעל ה"קהילות יעקב " זצ"ל ואמרו לו שרבי שלמה מסתפק האם עליו לדבר ברבים בבני ברק, כיון שהיא עיר מלאה וגדושה בסופרים ובתלמידי חכמים. לשמע הדברים מיהר הסטייפלר לזמן את רבי שלמה ואמר לו בתרעומת: "פעם היו בכל עיר דרשנים ומגידים שהעמידו את הדת על תילה. היום לא שומעים מילה מאף אחד... האם גם במעט שנותר רוצה אתה לקצץ?! "ואכן זכה רבי שלמה ברעוודה ששמו, דמותו ואמריו נחרטו בלב כל בן תורה, מנער צעיר ועד איש שיבה.

איש לא נותר שווה נפש לקול האמת שבקעה מפיו ברמה וללא חת. קולו הצח הדהד על פני ערים, ארצות ויבשות, דורש ותובע, מוכיח ומייסר, מנעים וממתיק, מלבה ומעורר. מבקש משומעיו להתעלות מעל מדמנת הארציות, להתהלך טפח ויותר מעל פני הקרקע, להיטהר ולהתקדש, להתעלות ולהתרומם!

בספר זה הכולל לקט נבחר מאוצר מאמריו של רבי שלמה ברעוודה זצ"ל על סדר המועדים, ניתן ביטוי לקולו המאלף המלמדנו כיצד לחיות את מועדי ישראל ומשמעותם. הנכם מוזמנים לשעה של קורת רוח, להתבונן בכל חג ומועד על פי עניינו, ולשאוב מלוא חופניים של קדושה וטהרה, התרוממות והתעלות

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed