שיעורי ר' שמואל יעקב עמ"ס בבא בתרא - ח"א

Save 12%
filler

Price:
$13.25 $15

Description

שיעורי רבי שמואל יעקב על מסכת בבא בתרא חלק ראשון פרק השותפין ופרק יש נוחלין

מאשר הניח אחריו ברכה בכתובים רבינו רבי שמואל יעקב בורנשטיין זצ"ל

 שנת: אלול תש"פ

Shiurei R' Shmuel Yaakov Al Maseches Bava Basra Volume 1

Payment & Security

American Express Diners Club Discover Elo JCB Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed