שלהבת בכפור -ברסלב

SKU: 210000035525
filler

Price:
$38

Description

שבעים שנה שלטו הקומוניסטים העריצים בברית-המועצות הענקית, שכללה את רוסיה-אוקראינה ועוד מדינות רבות שסיפתו לשלטונם. שבעים שנה בהן לחמו בעוז בכל גילוי ניצוץ יהודי. חסידי ברסלב שחיו בברית-המועצות נאנקו תחת השלטון הרודני שגזר גזירות שמד על כרם בית ישראל הם נרדפו עד חורמה, אך לא נכנעו, במסירות נפש שמרו על גחלת הקודש. הם המשיכו להתקבץ באומן בראש השנה ליד ציון רבינו הקדוש ולהתפלל יחד. ארגנו מנייני תפילה. 'חדרים' לילדי ישראל. מקוואות, שחיטה כשרה, עסקו בהדפסת ספרי קודש ופעלן להפצת יהדות. רבים מהם נאסרו או הוגלו לערבות סיביר. נראה היה שזממס של הרשעים צלח והם הצליחו לכבות את שלהבת הקודש, ברס מתחת לפני השטח המשיך הניצוץ הקדוש להבהב, כהבטחת רבינו הקדוש "ימיין פייערל וועט שוין טלואין ביז משיח וועט קוכוין" וכלשון קדשו של החסיד הגדול רבי אברהם ב"ר נחמן חזן: ''כי גם אם לא נשאר מהתבערה והמוקדה, רק ניצוצות קטנות ומועטות. נקרא זאת בלשוננו בשס טלואין". (כךכבר ךררחךךםךך' אות ג') ברחמי ה' יתברך. בשנת תשיין קרסה המעצמה הסובייטית בקול דממה דקה. מסך הברזל שהקיף את ברית-המועצות התפוגג כלא היה. הניצוץ הפך שוב לשלהבת יוקדת והפעם ביתר שאת. ציון רבינו הקדוש באומן חזר להיות אבן שואבת לרבבות יהודים מכל רחבי תבל. הספר 'שלהבת בכפר םן של שבעים שנות גבורת-נפש שהתגלתה בתקופת ההסתרה.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed