שם עולם - עם ליקוט מקור עולם ומפתחות

Save 11%
filler

Price:
$20 $22.50

Description

Sefer Shem Olam from the "Chofetz Chaim"

ספר שם עולם למרן בעל החפץ חיים - עם ליקוט "מקור עולם" ומפתחות מפורטים

והוא חיבור העסק בשבח לימוד התורה ותומכיה

ומעלת וקדושת השבת

אשר חיברו הגאון ר' ישראל מאיר הכהן קאגן זצ"ל מראדין

By: R' Yisroel Meir Kagan ZT"L - The Chafetz Chayim

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed