תולדות שמשון - פרקי אבות - ע"פ באר שמשון

Save 6%
SKU: 210000002029
filler

Price:
$35.75 $38

Description

תולדות שמשון ויען כי כל תולדות חסרון שבעוונותינו הרבים בחודש אב נפטר בני בכורי יחידי, אשר אהבתי, ושוב לא זכיתי להעמיד תולדות הזרע של קיימא. זה שמי וזה זכרי באלה תולדות שמים וארץ, מלא דאורייתא ודייקינן בשמא דגריס. מדקתני אבות מכלל דאיכא תולדות שמשון. אנא נפשי כתבית בעט ברזל, ויוחקו למען אחי ורעי ותלמידי ישאו את שמי על שפתם. ועל טוב ייזכר שמי בפיהם אחרי מותי, כאשר בעשר לשונות של תפילה ואני מחלה פניהם. ובעל הגמול ישלם במיטב חיי [מתוך הקדמת רבנו לספרו]. אריכי ומזוני טפי לגומלי חסדים טובים רבנו רבי שמשון חיים בן רבי נחמן מיכאל נחמני זצוק"ל, מגדולי רבני איטליה בשנים ה'תס"ו - ה'תקל"ט. איש אשכולות - איש שהכול היה כלול בו, החל בפשט ברמז וכלה בדרך ובסוד. דבריו הקדושים הנפלאים הטהורים והמיוחדים בעומקם הרב, על פרקי אבות עובדו לשפתו של בן דורנו. כדי שיוכל להתבשם ולטעום ממקור המים חיים של רבנו, להציץ ולהתוודע לאותו פסיפס מרהיב של אדם גדול וענק.

Payment & Security

American Express Apple Pay Diners Club Discover Meta Pay Google Pay Mastercard Shop Pay Visa

Your payment information is processed securely. We do not store credit card details nor have access to your credit card information.

Estimate shipping

You may also like

Recently viewed